Bölümler Arası Geçiş Soruları

 Mevlana Üniversitesi Bölümler Arası
Yatay Geçiş Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular

           
     Bölüm Değiştirmek için temel şartlar nelerdir?
     a. Öğrencinin başvuru sırasında Mevlana Üniversitesi`nde kayıtlı veya izinli (yani öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
     b. Lisans bölümleri için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümde (Hazırlık sınıfı dışında) en az iki yarıyıl tamamlamış olması zorunludur. (yani en az 1. sınıfı okumuş olma zorunluluğu vardır.) Önlisans bölümleri için, 1. yarıyılı okumuş olmak yeterlidir.
     c. Öğrencinin geçiş yapmak istediği diploma programı ile kayıtlı olduğu diploma programının puan türü aynı ise kurum içi bölümler arası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer (başvuru yapılacak programın eğitim dili ile en düşük taban puanı baz alınacak üniversitedeki programın eğitim dili aynı olmalıdır) yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması ve genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 75/100) olması gerekir. Ayrıca Üniversite senatosu tarafından ilan edilebilecek ilave başvuru şartlarını sağlaması zorunludur. İlave başvuru şartları ilan edilmemişse başvuran öğrencilerden en başarılıdan başlanarak kontenjana göre geçiş yapılır.
     d. Öğrencinin geçiş yapmak istediği diploma programı ile kayıtlı olduğu diploma programının puan türü farklı ise kurum içi bölümler arası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer (başvuru yapılacak programın eğitim dili ile en düşük taban puanı baz alınacak üniversitedeki programın eğitim dili aynı olmalıdır) yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması ve genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 75/100) olması gerekir. Ayrıca Üniversite senatosu tarafından ilan edilebilecek ilave başvuru şartlarını sağlaması zorunludur. İlave başvuru şartları ilan edilmemişse başvuran öğrencilerden en başarılıdan başlanarak kontenjana göre geçiş yapılır. (yani, MF1 puan türü ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne yerleşmiş ve 1. sınıfı bitirmiş bir öğrencinin, TM3 puan türü ile PDR bölümüne geçiş yapabilmesi için ÖSYS sınavına girdiği yılki sınav sonuçlarında TM3 puanının Türkiye’deki en düşük taban puanlı PDR bölümüne eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Öğrencinin başvuracağı bölüm Türkçe ise Türkçe PDR bölümünün en düşük puanına, İngilizce ise İngilizce PDR bölümünün en düşük puanına bakması gerekir. Ayrıca taban puanı oluşmamış bölümlerin en son giren öğrenciye ait taban puanı değil, ÖSYS`nin ilan ettiği oluşmuş en düşük taban puanı baz alınmalıdır.)
     e. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümde, bitirmiş olduğu yarıyıllara ait tüm dersleri almış ve başarmış olması şart değildir, (yani koşulları sağlayan bir öğrencinin zayıf dersi de olsa başvurabilir.)
                
     İlk yarıyıl sonunda geçiş yapılabilir mi? Geçişler hangi sınıflara yapılabilir?
     Dört yıllık eğitim veren lisans bölümlerinde sadece ikinci ve üçüncü sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.
 
     Başvurular ne zaman başlar ve nereden ilan edilir?
     Kontenjanlar, istenilen belgeler, başvuru şartları ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde üniversitemizin Öğrenci işleri internet sayfasından ilan edilir.
 
     Mevlana üniversitesinde kayıtlı burslu öğrenciyim, bölümler arası yatay geçiş yaptığımda bursum devam eder mi?
     Hayır. Yatay geçiş ile üniversitemizin diğer bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemizdeki burslarından feragat etmiş olurlar. (Yani üniversitemizde sadece ücretli geçiş yapılmaktadır.)
 
     Öğrenim ücretim hangi yılın ücretine göre belirlenecek?
     Üniversitemize yatay geçiş ile kayıt yaptıracak olan tüm öğrenciler, kayıt yaptıracakları yıl için belirlenen yeni öğrenim ücretini öderler.
 
     Genel not ortalamam geçiş yaptığım bölümde devam edecek mi?
     Hayır. Yatay geçişle gelen öğrencinin önceki bölümünden almış olduğu dersler muaf tutulur, öğrencinin mezuniyet ortalaması yeni bölümünden almış olduğu derslere ve genel not ortalamasına göre belirlenir.
 
     Değerlendirmeyi kim yapıyor?
     Başvurularla ilgili değerlendirme, üniversitemiz fakültelerinin yönetim kurulları tarafından yapılıyor.
 
     Değerlendirme nasıl yapılır?
     Yatay geçiş yapılacak diploma programına, kontenjanın üzerinde müracaat olması halinde; öğrencilerin genel not ortalamaları alınarak sıralama yapılır. Genel not ortalamasının eşitliği halinde, geçmek istenilen diploma programı için geçerli olan puan türünde alınan merkezi yerleştirme puanı dikkate alınarak geçiş yapılır. Yine eşitliğin bozulmaması halinde ise üniversite yerleştirme başarı sırası dikkate alınır.
 
     Değerlendirme sonunda kaç aday öğrenci ilan edilir?
     Her bir bölüme yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, üniversitemiz internet sayfasından duyurulur. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
 
     Yatay geçiş yapan öğrenciler ne zaman eğitime başlar?
     Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.© 2011, Mevlana Üniversitesi Yeni İstanbul Cad. No: 235 42003 Selçuklu / KONYA
Mevlana Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır
444 42 43